PRODAJA UMJETNIČKIH SLIKADRAŽBA

Umjetnička slika

Marchel, CVJETNO POLJE
ulje na platnu (90X85 cm), 1989. g.

ID: 02336

Početna cijena 19.200,00


DRAŽBA

Reljef

Ivanović, NIKA Božica pobjede, reljef (200X180)

ID: 02534

Početna cijena 19.200,00


DRAŽBA

Umjetnička slika

Vaništa, BOŽIĆNICE,
ulje na platnu (50x30 cm)
1990.god.

ID: 02337

Početna cijena 15.000,00


DRAŽBA

Slika-akril

Žuvela,
akril, (125x100 cm)

ID: 00794

Početna cijena 11.000,00


DRAŽBA

Slika-akril

Žuvela,
akril, (150x100 cm)

ID: 00795

Početna cijena 17.166,67


DRAŽBA

Slika-akril

Žuvela,
akril, (140x115 cm)

ID: 00796

Početna cijena 11.000,00


DRAŽBA

Umjetnička slika

Ivanović, NIKA Božica pobjede,
akrilik na platnu, (160x115 cm)

ID: 02535

Početna cijena 9.000,00


PONUDA

Reljef

Ivanović

ID: broj36

Cijena: 7.550,00 kn

PONUDA

Umjetnička slika

Marjanović, GRAD NA KRAJU PUTA,
ulje na platnu (59x50)

ID: 01562

Cijena: 4.880,00 kn

PONUDA

Umjetnička slika

MASLINE

ID: 00023

Cijena: 4.000,00


PONUDA

Umjetnička slika

Rogošić Ojdanić, KROVOVI

ID: 00024

Cijena: 4.000,00


PONUDA

Umjetnička slika

Kusić, panorama TROGIR 1

ID: 03351

Cijena: 3.950,00


PONUDA

Umjetnička slika

Kusić, panorama TROGIR 2

ID: 03352

Cijena: 3.950,00


PONUDA

Umjetnička slika

Kusić, panorama TROGIR 3

ID: 03353

Cijena: 3.950,00


PONUDA

Umjetnička slika

Kusić, panorama TROGIR 4

ID: 03354

Cijena: 3.950,00


PONUDA

Umjetnička slika

TRNOVO

ID: 03509

Cijena: 3.700,00


PONUDA

Umjetnička slika

Marjanović, POLJA LAVANDE 1
ulje na platnu diptih (100x100 cm)

ID: 01563

Cijena: 3.700,00


PONUDA

Umjetnička slika

Marjanović, POLJA LAVANDE 2
ulje na platnu diptih (100x100 cm)

ID: 01564

Cijena: 3.700,00


PONUDA

Umjetnička slika

Aničić,
ulje na platnu, 2003.g.

ID: broj33

Cijena: 2.300,00


PONUDA

Umjetnička slika

KRAJOLIK

ID: 00197

Cijena: 1.800,00


PONUDA

Umjetnička slika

Trebotić,

ID: broj2

Cijena: 1.500,00


PONUDA

Umjetnička slika

Trebotić,

ID: broj17

Cijena: 1.500,00


PONUDA

Umjetnička slika

Ivanović

ID: broj3

Cijena: 1.500,00


PONUDA

Umjetnička slika

Ivanović

ID: broj4

Cijena: 1.500,00


PONUDA

Umjetnička slika

Ivanović

ID: broj5

Cijena: 1.500,00


PONUDA

Umjetnička slika

Ivanović

ID: broj6

Cijena: 1.500,00


PONUDA

Umjetnička slika

Ivanović

ID: broj7

Cijena: 1.500,00


PONUDA

Umjetnička slika

Ivanović

ID: broj9

Cijena: 1.500,00


PONUDA

Umjetnička slika

Ivanović

ID: broj10

Cijena: 1.500,00


PONUDA

Umjetnička slika

Ivanović

ID: broj11

Cijena: 1.500,00


PONUDA

Umjetnička slika

Ivanović

ID: broj12

Cijena: 1.500,00


PONUDA

Umjetnička slika

Ivanović

ID: broj16

Cijena: 1.500,00


PONUDA

Umjetnička slika

Ivanović

ID: broj21

Cijena: 1.500,00


PONUDA

Umjetnička slika

Ivanović

ID: broj22

Cijena: 1.500,00


PONUDA

Umjetnička slika

Ivanović

ID: broj23

Cijena: 1.500,00


PONUDA

Umjetnička slika

Jordan

ID: broj24

Cijena: 1.500,00


PONUDA

Umjetnička slika

Ivanović

ID: broj25

Cijena: 1.500,00


PONUDA

Umjetnička slika

Ivanović

ID: broj26

Cijena: 1.500,00


PONUDA

Umjetnička slika

Ivanović

ID: broj27

Cijena: 1.500,00


PONUDA

Umjetnička slika

Ivanović

ID: broj28

Cijena: 1.500,00


PONUDA

Umjetnička slika

Ivanović

ID: broj29

Cijena: 1.500,00


PONUDA

Umjetnička slika

Ivanović

ID: broj30

Cijena: 1.500,00


PONUDA

Umjetnička slika

Ivanović

ID: broj34

Cijena: 1.500,00


PONUDA

Umjetnička slika

Ivanović

ID: broj35

Cijena: 1.500,00


PONUDA

Umjetnička slika

OPUZEN

ID: 03510

Cijena: 1.350,00


PONUDA

Umjetnička slika

POVORKA

ID: 01706

Cijena: 1.300,00


PONUDA

Umjetnička slika

ALKAR

ID: 01705

Cijena: 1.150,00


PONUDA

Umjetnička slika

Alieta Monas Pleić,
grafika

ID: broj14

Cijena: 1.130,00


PONUDA

Umjetnička slika

Perasović (98)

ID: broj15

Cijena: 1.130,00

PONUDA

Umjetnička slika

Jadranka R. (98)

ID: broj18

Cijena: 1.130,00

PONUDA

Umjetnička slika

BIJELI SNOVI

ID: broj19

Cijena: 1.130,00

PONUDA

Umjetnička slika

Vanja Rogošić

ID: broj31

Cijena: 1.130,00

PONUDA

Umjetnička slika

S.T. (98)

ID: broj32

Cijena: 1.130,00

PONUDA

Umjetnička slika

ŽUTO BIJELO SA CRTAMA

ID: 00239

Cijena: 1.060,00

PONUDA

Umjetnička slika

Trbuljak

ID: 00240

Cijena: 1.060,00

PONUDA

Umjetnička slika

WHITE NIŠTA

ID: 00241

Cijena: 1.060,00

PONUDA

Umjetnička slika

11=0V

ID: 00242

Cijena: 1.060,00

PONUDA

Umjetnička slika

JURIŠ 94

ID: 00243

Cijena: 1.060,00

PONUDA

Umjetnička slika

D.S.94

ID: 00244

Cijena: 1.060,00

PONUDA

Umjetnička slika

CRVENI OVAN 94

ID: 00233

Cijena: 1.130,00

PONUDA

Umjetnička slika

IN PRINCIPIO ERAT VERBUM

ID: 00234

Cijena: 1.060,00

PONUDA

Umjetnička slika

V. Žanić

ID: 00235

Cijena: 1.060,00

PONUDA

Umjetnička slika

M. Bijelić 94

ID: 00236

Cijena: 1.060,00

PONUDA

Umjetnička slika

N. Ivančić 94

ID: 00237

Cijena: 1.060,00

PONUDA

Umjetnička slika

MLIN ZA MESO

ID: 00238

Cijena: 1.060,00

PONUDA

Umjetnička slika

Žuvela,
TAKO I TAKO NE MOŽEŠ IMATI SVE

ID: 00249

Cijena: 1.060,00

PONUDA

Umjetnička slika

DEKOVIŠ

ID: 00248

Cijena: 1.060,00

PONUDA

Rekonstrukcija

SPLIT 1700

ID: broj8

Cijena: 750,00

PONUDA

Umjetnička slika

Drvorez 93

ID: broj20

Cijena: 750,00

PONUDA

Umjetnička slika

OPUZEN (23x35)

ID: 03511

Cijena: 730,00

PONUDA

Umjetnička slika

Mirjana Karolina Koren
iz ciklusa Imaginare Vedute

ID: 01596

Cijena:

PONUDA

Plakat

Fabjanić
Dubrovnik, uokvireni plakat (100X50)

ID: ZG-3

Cijena:

PONUDA

 

Umjetnička slika

Radeljak,
ŠPATULA

ID: broj40

Cijena: 1.060,00